کادو می گیریم گاهی...هیجان انگییییز!!

تازه با محتویات درونش!!

/ 6 نظر / 30 بازدید
غریبه

عشق چون شود کهنه معتبر شود عاشق دوست چون قدیمی شد حرمت دگر دارد

نیلوفر

شاید مثلا یک دفتر نقاشی اونم همزمان تو شهر کتاب!!!

آرش

سر جدت اون "زیبا عکس گیرنده شوندگان" رو عوض کن که هم از لحاظ دستوری غلطه هم... [نیشخند]

.

ما نیز دلمان ... برایتان ... چیز شده است/ جیز شده است.

ایرمان

کلا شما حالشو ببرید!!!ما که جشن فارغ التحصیلی هم این طور که بوش میاد نداریم!!!!!!!!!!![نگران]

همان چیز

کلن، بل کل ماهولک ما را رها کرده‌ای نامرد. دخمرکِ ما را هم دریاب گاهی . یادی بکن یا ... هرچی