گاهی هم اتفاقن تلویزیون می بینیم

 یک هو دیدیم آقاهه با یک لحن حماسی ای دارد می خواند : مردم نیامدند که این حجم سبز را ... مردم نیامدند که فیلان و بیسار ... من رای داده ام به تو و خواهم داد... چشم های مرا حتا اگر به در آورند!!!( یا یک چیزی توی همین مایه ها!!)   بعد اصولن این آقای شاعر و خیلی از شاعر های دیگر که مستحضرید به خدمت چه کسی رسیده بودند!! یکی بیاید بگوید اول این شعر چی بوده و اینی نیست که من فکر می کنم و من را از توهم آدم شدن تلویزیونی ها و خیلی های دیگر نجات بدهد

***

آقای جعفری جوزانی!! لطف کنید چند تا از این مرد های جنگلی تان را بفرستید این طرف ها! فقط قبلش چک کنید که زبانشان همین قدر شیرین و دراز باشد. قول می دهیم به جنگ هم بفرستیمشان. دوری شان را هم با جان و دل تحمل کنیم... حتا گیس هایمان را هم ببافیم. باشد؟

/ 2 نظر / 26 بازدید
قدیمی

http://alef.ir/1388/content/view/53211/ یه جاهاییش واقعن عجیب بود. یعنی به بد جاهایی داشت می‌زد. گرچه در آخر پاچه رو به نهایت درجه‌ی ممکن خاروند

قدیمی

http://alef.ir/1388/content/view/53211/ یه جاهاییش واقعن عجیب بود. یعنی به بد جاهایی داشت می‌زد. گرچه در آخر پاچه رو به نهایت درجه‌ی ممکن خاروند