آموزش*

:پسرم می پرسد

چرا باید ریاضی بخوانم؟

دلم می خواهد بگویم لازم نیست

بی خواندن هم خواهی دانست دو تکه نان

.بیش از یک تکه است

:پسرم می پرسد

چرا باید فرانسه بخوانم؟

:دلم می خواهد بگویم

امپراطوری شان از هم خواهد پاشید

و همچنان که با دست هایت،شکمت را بمالی

.خواهند فهمید که گرسنه ای

:پسرم می پرسد

چرا باید تاریخ بخوانم؟

:دلم می خواهد بگویم

تنها بیاموز به هنگام ،سرت را بدزدی

.تا شاید جان به در بری

:آه اما آنچه می گویم این هاست

.ریاضی بخوان،فرانسه بیاموز و تاریخ را از بر کن

آقای نخست وزیر،برتولت برشت ، ترجمه و بازسرایی شاهکار بینش پژوه*

!!کتاب خوبی بود. متاسفانه خوب بود. متاسفانه خوب ای

/ 6 نظر / 5 بازدید

عزيزم اونقدر شهامت داشته باش که از ديدن و شنیدن خود واقعی‌ت ترس نداشته باشي

مهسا

من؟ من بايد شهامت داشته باشم يا کسی که حتی اسمش رو نمي نویسه؟ يا حتی يک آدرس ايميل ؟؟

آره عزيزم شهامتو تو داری که آتيش به دست می گيری و به فنا می کشی خرمن زندگی آدمارو تا جوونی از شجاعتت استفاده کن که هر چیزی دوره ای داره و البته کم نیستند آدمایی که راه امثال تو رو آدامه بدن موفق باشی

بهروز

متاسفانه، خوب باش، لطفا

فرانه

چطوری تو؟؟؟چه خبرها؟؟؟؟بابا خيلی ميس يو!!!(حوصله اينگليسی کردن فونتمو ندارم!!)

می‌بینم که کتابه به یه دردی خورده همشهری!