احتمالا برای هر مردی دست کم یک شهر وجود دارد که دیر یا زود به یک دختر تبدیل می شود.این که مرد دختر را تا چه حد خوب یا بد می شناسد لزوما تاثیری بر این استحاله نمی گذارد. دختر آنجا بود، و تمام شهر بود، و کاریش هم نمی شد کرد.

 

سلینجر

دختری که می شناختم

کتاب نغمه ی غمگین

/ 1 نظر / 9 بازدید