کجایند این اولیای جدید، که دیدنشان قرار است کمی آرامت کند؟

.نمیخواهم آدمهایی را ببینم که از فرط بی عرضگی خوبند

.دلم کسانی را میخواهد که باهوش اند و میتوانند و می دانند که می توانند، اما « خوب» اند

/ 0 نظر / 5 بازدید