بخش روانپزشکی هم بخش جالبی است. بیشتر از همه ی بخش های دیگر یاد می گیریم در برابر ناهنجاری ها و بیماریها و تبعاتشان تحمل و صبر داشته باشیم و بفهمیم که « بیمار» اند و برای درمانشان، ما باید تلاش کنیم.

....تمرین خوبی است

/ 5 نظر / 6 بازدید
مهسا

و ياد می گيريم که بيماريم وبايد برای درمان خود اقدام کنیم

ب.ش

اگه مثل دکترا نگاشون نميکردی چطور؟! بازم مي فهميديشون؟!

Hesam

Salam mahsa! Daram ba mobilam barat pm mizaram! Qodrate khoda! Rasti, DELLamo farda migiram!

خيلی رنگ شعار داشت...