:دیگه از شنین این جمله

« انتظار داشتم سن ات بیشتر باشه »

:همون حالی میشم که باشنیدن این یکی

« یعنی کی می تونه باشه؟؟»

/ 2 نظر / 7 بازدید
محمد

از این جمله هایی که دیالوگ همه فیلما شده حالم به هم می خوره