،آخر چه میدانید اینجا

، توی این دل وامانده


،نه ، صاحب مانده

!چه میگذرد؟؟

/ 2 نظر / 12 بازدید
محدثه

نمیدانم ، شاید هم می دانم ... با این همه طوری از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ِ ناماندگار ِ بی درمان...

BIG FISH‌‌‌

ما هم بی دل و جرات می باشيم! اين کتاب آيات شيطانی می باشد!