شنیدم از ازلم ، از حکیم عمر خیام :  ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز


!تا بشنوم برای ابدم ، از حضرت حافظ: در خیال این همه لعبت به هوس می بازم

 

حسن بنی عامری*

/ 1 نظر / 12 بازدید
صبح

بالاخره توفیق زیارت این ژرده هم حاصل شد ... تا باد چنین بادا!