این همان گلدانی است که قلمه ی کوچک حسن‌یوسف را داشت!

Picture-002s-copyw.jpg?imgmax=320

/ 8 نظر / 11 بازدید
هوم

ميبينی. من هنو تو اين پستت موندم. آپ هم اگه کردی اينجا نرسيده. در اعماق از آن خبر ها نيست. در اعماق اصلن خبری هست؟ ياد يک سوال افتادم که جوابش اينه: اينترنت مساله تعيين کننده ای نيست. فقط حيف که من تنها يک نقطه ی مجازی هم نيستم حتی...

اين تابلوی توی عکس خيلی تابلوه!

مهسا

هدف اين نبود که تابلو باشه... ولی حالا که هست چه بهتر!! از چه نظر يعنی؟؟

بدون نام

از نظر هوا کردن صاحب تابلو!

مهسا

صاحب تابلو که از اساس منم!!

سيکتير بابا. از تائيد خوشم نمياد

سلام بدون نام٬ لو رفتی. در رو آلمان شرقي.

مهسا

تاييد نظر قبلی به اين معنا نيست که صاحب وبلاگ از معنی آن اصطلاح بی خبر است...بلکه جهت مطلع شدن ديگران از هويت نويسنده ی آن نظر ، تاييد انجام شده است!!