.نمی فهمه. نمیفهمین

!کمیت بالا الزاما به معنی کیفیت پایین نیست

/ 1 نظر / 7 بازدید
شفا

بيماريها و گرفتاريهای انسان مانند قفلهايی هستند که برای باز کردن هر کدام کليد مناسبی لازم است. از سايتهای www.shafaa.com وwww.tebemotaali.com ديدن فرماييد.