Dilation

به عقیده‌ی داستایوفسکی مرد عمل، باید یک استعداد و فکر متوسط داشته باشد، زیرا یک فکر سرکش او را از عمل و کردار باز می‌دارد؛ او کردار و عمل را کسر شان خود می‌داند و محدودیتی برای اندیشه‌اش؛… *

خب البته ما قبل تر ها هم این را فهمیده بودیم. میگفتیم آدمیزاد هر چه باهوش تر ، ... گشاد تر !!

 

* مقدمه‌ی کتاب تسخیرشدگان (داستایوفسکی) به قلم دکتر علی‌اصغر خبره‌زاده

/ 7 نظر / 25 بازدید
ابری که مثانه اش چیز بود

عجبا از این قلم. دیدمان به جمال یک بخش تاریک دیگر از شما هم منور شد مهسای بحر العلوم. از فرانسه و آلمانی تا ویولن و پزشکی. یک روز استاد هنرمندی به شهر ما آمد که هنرش از همه شهر ما سر بود . سالها این جا زیست. تو را که می بینم یاد او می افتم. شاد زی

یار

[خوشمزه]

همان هیچ

داستان این قالب جدید هم داستانی است پر آب چیز

آدم...

راستش من هوش زیاد و عمل را برای مدت کمی به هم پیوند زدم الان چند سالی میشود زیر سایه نشسته ام و حالش را میبرم. اما قبل از داشنگاه فقط از هوش زیادم استفاده میکردم و چونکه اهل عمل نبودم کتاب را نمیخواندم و یک ده یازدهی می آوردم.

آدم...

راستش من هوش زیاد و عمل را برای مدت کمی به هم پیوند زدم الان چند سالی میشود زیر سایه نشسته ام و حالش را میبرم. اما قبل از داشنگاه فقط از هوش زیادم استفاده میکردم و چونکه اهل عمل نبودم کتاب را نمیخواندم و یک ده یازدهی می آوردم.

نازنین

شیرین بود این جمله:"آدمیزاد هرچه باهوشتر گشادتر"