!!این گل رز اه(  49.gif) هر جا باشه ،   کر کر خنده است ها

/ 3 نظر / 12 بازدید
صبح »»

بابا اينکه نشد پست. ملت که علاف نيستن کارشونو ول کنن بيان رمزگشائی کلمات قصار سرکارعليه رو بکنن

مهسا

ملت ميتونن نيان!! در ضمن ، اگه يه ذره آی کيو داشته باشن، خيلی هم نياز به رمز گشايی نيست ها!

مجيد

ما که به اين پشه ميگيم کم نفس ميکشه حرفمونو گوش نمی کنه بلکه حرف شما دکترا موثر باشه.