چه پر ایده بود پایتخت من!

  پاسداران را فکر می کنم داشتیم پایین می آمدیم که پیر مرد را دیدیم. سعی می کرد اسکناسی را از صندوق صدقات بیرون بیاورد. گفتم: « شما تهرانی ها باید همه نویسنده باشید!» جواب او را یادم نیست.

چند روز پیش جلوی خانه هنرمندان نشسته بودم و کتاب می خواندم. پیر مرد آمد و برگه ی زرد آلویی دستم داد و رفت.

!! هنوز هم فکر می کنم شما تهرانی ها همه باید نویسنده باشید

/ 3 نظر / 19 بازدید
کرگدن

بله، و داستان های غمگینی هم بلدیم برای نوشتن.

شوپه

نکته این است که تهرانی ها اگر دانشجو یا روزنامه نگار یا کلا علاف نباشند و مجبور باشند مثل خروس خوان تا بوق سگ دنبال یک لقمه نان بدوند (که در نود درصد اوقات چنین است) اصلا این ها را نمی بینند.

پیر مرد

هنوز هم فکر می کنم شما تهرانی ها همه باید نویسنده باشید