مال خانه

استاد داشت نکته هایی در مورد «ترومای کلیه » میگفت و من دو برگ سرنسخه برداشتم تا نکته ها را یادداشت کنم.

بچه ها که رفتند ، دکتر آرام نگاهم کرد و گفت : خانم دکتر.... نمیشه از اموال بیمارستان استفاده ی شخصی کرد.

له شدم. ادعایی ندارم، خیلی هم مقید نیستم ، اما له شدم.

  
نویسنده : mahooolak ; ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۸
تگ ها :